VJS ry:n sääntömääräinen kevätkokous 1.3.2017

VJS-logo_shaded_w500pxVJS:n sääntömääräinen kevätkokous järjestetään VJS-toimistossa (huom! paikka muuttunut) 1.3.2017 kello 17.00. 

Kokouksessa äänivaltaa käyttävät VJS:n täysi-ikäiset jäsenet ja kunniapuheenjohtaja. Puheoikeus kokouksessa on yhdistyksen työntekijöillä, jäsenillä ja jäsenen edustajalla.

Kokouksen asialista:

  1. kokouksen avaus
  2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi (2) pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi (2) ääntenlaskijaa
  3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
  4. todetaan läsnäolijat
  5. hyväksytään kokouksen työjärjestys
  6. esitetään tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastajien/toiminnantarkastajien lausunto
  7. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
  8. käsitellään muut kokoukselle esitellyt asiat
  9. kokouksen päättäminen

Lisätietoja:

Tervetuloa!

VJS-hallitus