Toimintamme

Vantaan Jalkapalloseura on yksi Suomen suurimmista jalkapalloseuroista noin 1 500 jäsenellään. Missiomme kuuluu Jalkapalloyhteisö sinulle, mikä tarkoittaa, että olemme vastuullinen, elämyksiä tarjoava yhteisö, johon jokainen arvoihimme sitoutuva on tervetullut. Tarjoamme jalkapallon parissa monia eri osallistumisen tapoja ja tasoja sekä mahdollisuuksia onnistua ja menestyä, kokeilla ja epäonnistua turvallisessa ympäristössä.

Nykyisen strategiamme urheilutoiminnan tavoitteiden keskiössä ovat pelaajapolku ammattilaisuuden kynnykselle, yksilö- ja joukkuetason menestys ja pelaajamäärän kasvattaminen. Toimintaamme ovat tervetulleita kaikki jalkapallosta kiinnostuneet ja siihen intohimoisesti suhtautuvat pelaajat, valmentajat, vanhemmat ja muut aktiivitoimijat.

Tervetuloa Länsi-Vantaan ylpeyteen!

Johtava urheilijoiden kasvattaja – Vaikuttava yhteisön liikuttaja

Toimimme ydinasioissa yhteisellä tavalla:

 • Yhteiset toimintamallit käytössä kaikilla tasoilla
  • Mietityt ja perusteelliset valmentamisen, pelaajakoulutuksen, urheilukasvatuksen linjaukset ja työkalut niiden toteuttamiseen ovat kaikkien joukkueidemme ja ryhmiemme käytössä.
 • Ketterästi kehittyvät toimintamallit
  • Osaamisemme kasvaa ja tietomme lisääntyy yhteistä toimintamalliamme kokeillen ja kehittäen.
  • Osaamisemme kasvu ja tietomme lisääntyminen näkyvät suoraan ja ketterästi kaikessa toiminnassamme.
 • Kehittävät toimintamallit
  • Kehittymisen kokemus luo pohjaa motivaatiollemme, joka kestää myös pettymykset.
  • Pelaajiemme kehittyminen vaatii pitkäjänteistä, sinnikästä ja laadukasta työtä.
  • Pelaajiemme kehittyminen vaatii oikeita asioita oikeaan aikaan.

 

Tarjoamme kasvatusta, joka ponnistaa urheilun hyveistä. Meille jokainen pelaaja on tärkeä. Olemme jo pitkään rakentaneet asiantuntijaverkostoamme valmennukseen, ja päässeet tilanteeseen, jossa voimme tarjota kaikilla joukkuetoimintamme tasoilla osaavan ja koulutetun valmentajan toteuttamaan ammattitaidolla rakennettua valmennuksen suunnitelmaamme (VJS-metodi ja opetussuunnitelma).

Uskomme, että panostamalla valmennuksen laatuun ja toteuttamalla kasvatuksessa urheilun hyveitä, kuten sitoutuminen, pitkäjänteisyys, sinnikkyys ja rehellisyys, voimme taata turvallisen toimintaympäristön, josta pelaajamme saavat mukaansa taitoja, jotka ovat hyödyksi laajemminkin heidän elämässään ja jossa on mahdollisuus oppia onnistumisten ja epäonnistumisten kautta.

Kehitymme yhteisten kokemusten kautta. Kun omaamme yhteiset toimintatavat, syntyy niitä toteuttamalla kokemuksia, joiden avulla voimme kehittää yhteistä toimintaamme kokonaisuutena. Samalla rakentuu kulttuuria, ja kun löydämme voittavat tavat joita toteuttaa, toteutamme voittavaa kulttuuria yhdessä. Kohtaamme ja kuuntelemme yhteisöämme aktiivisesti ja mahdollistamme aidon vuorovaikutuksen kulttuurin.

Tavoitteemme

Hyväksi havaitut ja kaikkien saatavilla olevat toimintatavat ovat toimintamme ydin. Etsimme yhdessä voittavia tapoja kokeilemalla ja testaamalla, ja nappaamalla onnistuneimmat kokeilut kiinteiksi toimintatavoiksi. Tarvittaessa monistamme onnistuneita toimintatapoja koko seuran yhteisiksi toimintatavoiksi.

Kun teemme yhteisiä asioita yhdessä, ja kun jokaisessa joukkueessa on käytössä samat tiedot ja työkalut, olemme tasa-arvoisempia.
Meillä on yhteiset olosuhteet, ja yhteinen toimintamalli, joka ponnistaa asiantuntijoidemme kehittämästä VJS-metodista ja sen opetussuunnitelmasta.

Kaikkia vastuuvalmentajiamme sparrataan säännöllisesti sekä kentällä, että sen ulkopuolella. Se on käsityksemme tehokkaasta valmentajakoulutuksesta varsinkin, kun sparraus perustuu yhteiseen valmennusajattelun alustaan VJS-metodiin ja sen opetussuunnitelmaan.
Vastuuvalmentajat tukevat valmennustiimejään arkipäivän toiminnassa ja saavat tukea tiimiensä kehittämiseen seuramme ammattihenkilökunnalta.

VJS-metodista ja opetussuunnitelmasta hyötyvät kaikki. Olemme kehittäneet VJS-metodia ja sen opetussuunnitelmaa jo vuosia seuran ammattilaisten johdolla ja ne ohjaavat kaikkien joukkueiden toimintaa.

Joukkueiden vastuuvalmentajat ovat vahvasti verkostoituneet etenkin seuran sisällä. Näemme kentällä, muodollisissa koulutuksissa ja yhteisissä tilaisuuksissa. Keskustelemme ketterästi myös digitaalisten välineiden avulla ja kehitämme yhdessä niiden käyttöä.

Miten onnistumme?

Onnistumme tavoitteissamme yhdessä.
Onnistumisemme perustuu ammattilaishenkilöstön, sivutoimisten työntekijöiden ja vapaaehtoistoimijoiden yhteistyöhön.
Toimijoita tukee seurajohtoinen toiminta- ja talousmalli, jota kehitämme tekijöitä ja jäsenistöämme kuunnellen.

Toimintamme kolme tasoa

VJS/Punainen – Kilpataso

Seuramme kilpajoukkueet VJS/Punaiset (10-11-vuotiaat) ja VJS/1 (12+ vuotiaat), harjoittelevat korkealla vaatimustasolla ja panostavat pelaajakehitykseen tavoitellen kansallista kärkitasoa. Pelaajilta odotetaan vahvaa sitoutumista toimintaan.

VJS/Valkoinen – Perustaso

Perustason joukkueet, VJS/Valkoiset, harjoittelevat säännöllisesti seuramme erinomaisissa olosuhteissa ja osaavassa valmennuksessa sekä osallistuvat kilpailutoimintaan, sarjoihin ja turnauksiin, vuoden ympäri.

VJS/Keltainen – Harrastetaso

VJS/Keltainen -toiminta on matalankynnyksen harrastustoimintaa, jossa futista harrastetaan kerran viikossa ilman kilpailutoimintaa. VJS/Keltaisen ryhmät ovat pääosin sekajoukkueita, joissa tytöt ja pojat harrastavat yhdessä. Toimintaa järjestetään lähtökohtaisesti 8-9, 10-11- ja 12-13-vuotiaiden ryhmissä. Joukkueet eivät osallistu kilpailutoimintaan.

Tekijämme

Toiminnan johtaminen

Seuran toimintaa johtaa toiminnanjohtaja, joka muodostaa seuran johtoryhmän yhdessä urheilutoimenjohtajan, kaupallisen johtajan ja viestintäpäällikön kanssa.

Toiminnanjohtajan vastuulla on seuran talouden ja toiminnan arkipäivän johtaminen ja suunnittelu. Lisäksi toiminnanjohtaja vastaa seuran brändistä ja viestinnästä. Toiminnanjohtaja vastaa toiminnastaan seuran hallitukselle.

Urheilutoimenjohtaja vastaa joukkuetoiminnan ja urheilutoiminnan toiminnan sekä talouden suunnittelusta ja johtamisesta. Yhdessä valmennuspäälliköiden kanssa urheilutoimenjohtaja muodostaa valmennuksen johdon.

Kaupallinen johtaja vastaa yhteistyökumppanuuksista ja kaupallisista toiminnoista, kuten tuotteistamisesta, myynnistä ja markkinoinnista.

Viestintäpäällikkö vastaa seuran viestinnän suunnittelusta ja kehittämisestä, tiedottamisesta, verkkosivuista, sosiaalisesta mediasta ja mediasuhteista.

Seurahallinnon tukitoiminnot

Seurahallinnon keskeisimpiä tukipalveluita ovat seuran jäsenistön hallinta, laskutus ja joukkueiden talouden hallinta. Hallinnon tukipalveluita johtaa seuran toiminnanjohtaja apunaan seurakoordinaattori. Seuran asiakaspalvelusta vastaa seurakoordinaattori.

Ikävaihekohtaiset valmennuspäälliköt

Valmennuspäällikkö vastaa koko ikävaiheen toiminnan sisällöistä. Valitsemme valmennuspäälliköiksi todellisia osaajia (kokemus, koulutus ja näytöt), jotka koulutetaan VJS-metodin ja opetussuunnitelman asiantuntijoiksi. Valmennuspäällikkö on laadun varmistaja, joka huolehtii, että valmennus ja toiminta kehittyy jokaisessa ikäluokassa kaikilla tasoilla. Valmennuspäälliköiden kautta seura kantaa vastuuta valmennuksesta ja toiminnasta jokaviikkoisessa toiminnassa ja koko ikäluokan tasolla.

Valmennuspäällikkö on tiiviisti mukana valmennuksen johdon ja asiantuntijavalmentajiemme tekemässä kehitystyössä. Yhteistyön kautta kaikki kehitystyö siirtyy ketterästi ikäluokan valmennukseen. Valmennuspäällikkö sparraa säännöllisesti ikävaiheensa valmentajia VJS-metodin ja opetussuunnitelman toteuttamiseksi. Valmennuspäällikkö järjestää säännöllisesti muodollista valmentajakoulutusta ikävaiheen valmentajien kanssa yhdessä sovituilla tavoilla.

Vahvat valmennustiimit

Koska erinomainen valmennus on VJS:n strateginen valinta, on valmennustiimien kokoamisessa haettu lisää osaavia ja koulutettuja valmentajia.
Olemme kiinnittäneet joukkueisiin myös joukkueiden kanssa jo nyt ansiokasta työtä tehneitä vanhempivalmentajia.
Olemme myös onnistuneet saamaan valmennustiimeihin mukaan VJS:ssa juniorivuotensa viettäneitä nuoria valmentajia. He tuovat valmennustiimeihin sekä taidollista osaamista, että VJS-kulttuurin tuntemusta pelaajan näkökulmasta, ja ovat tietysti meille tärkeitä tulevaisuuden vastuunkantajia.
Valmentaja-akatemiamme ja vanhempivalmentajien koulutuspolku tukevat omaa valmentajatuotantoamme.