VJS Strategia

Prosessi uuden strategian luomiseksi aloitettiin kesällä 2020.  Strategiatyössä on osallistettu päätoimisen henkilöstön ja seuran hallituksen lisäksi myös seuran jäsenistöä, joukkueiden toimihenkilöitä ja valmentajia. Uuden strategian toteuttamiseen on panostettu merkittävästi kehittämällä niin valmennusorganisaatiota kuin edustusjoukkuetoimintoakin.

Seura on uudistanut organisaatiotaan voimakkaasti ja lähtee kauteen uuden organisaatio- ja johtamismallin mukaisesti. Pelaajakehitys ja kilpailullisuus ovat vahvasti toiminnan keskiössä, unohtamatta vakaata taloutta sekä tavoitteiden saavuttamisen kannalta kriittistä osa-aluetta, pelaaja- ja harrastajamäärienkehittämistä. Seura haluaa edelleen olla myös jalkapalloyhteisö, joka tarjoaa monia eri osallistumisen mahdollisuuksia ja joka on merkityksellinen osa omaa paikallisyhteisöään.

Strategian alkuvaiheessa rakenteellisesti suurimmat muutokset kohdistuvat tyttöjen ja naisten jalkapalloon, jossa joukkuerakennetta uudistettiin niin, että se tukee strategian tavoitteiden saavuttamista.

Toisena selkeänä muutoksena näyttäytyy naisten ja miesten edustusjoukkueiden eriyttäminen omaksi yhtiökseen, joka hallinnoi joukkueiden toimintaa ja taloutta, luoden niille samalla menestymisen edellytyksiä.

Niin urheilutoiminnassa kuin hallinnon ja yhteisötoiminnankin osalta käynnistetään useita strategiaprojekteja, jotka ovat keskeisessä roolissa strategian tavoitteiden saavuttamisessa.

VJS haluaa olla rohkea suunnannäyttäjä, joka omalla työllään vie määrätietoisesti, kärsivällisesti ja ammattimaisesti koko suomalaista jalkapalloa kohti huippua.

MISSIO: Jalkapalloyhteisö sinulle

Olemme vastuullinen, elämyksiä tarjoava yhteisö, johon jokainen arvoihimme sitoutuva on tervetullut. Tarjoamme jalkapallon parissa monia eri osallistumisen tapoja ja tasoja sekä mahdollisuuksia onnistua ja menestyä, kokeilla ja epäonnistua turvallisessa ympäristössä.

Toimintamme ytimessä on kilpailullisuus ja pelaajien kokonaisvaltainen kasvattaminen. Toiset kilpailevat menestyäkseen ja kehittyäkseen parhaaksi, toiset lisätäkseen
hyvinvointiaan ja ylittääkseen omat odotuksensa. Kilpailemisen ja kasvatustyön kautta saamme tavoitteista riippumatta erilaisia elämyksiä ja oppia elämään.

Jalkapallon pelaaminen ei ole edellytys yhteisöömme kuulumiselle, mutta rooli yhteisöstä löytyy jalkapallon kautta – kentältä tai sen laidalta. Missiomme kutsuu sinut mukaan yhteisöömme. Ja jos olet jo mukana, missiomme muistuttaa, että olet kotona.

Arvot

Jokapäiväistä sekä strategista toimintaamme ohjaavat seuramme arvot: Kehitys, Kilpailullisuus ja Yhteisöllisyys

Kehitys

Olemme rohkea edelläkävijä, jolla on kykyä kokeilla ja löytää uusia ratkaisuja sekä tehdä tarvittaessa suuriakin muutoksia. Ymmärrämme, että rohkea kehitys ja edelläkävijyys tarkoittavat myös virheitä, mutta ennen kaikkea niistä oppimista.

Monipuolinen osaamisen kehittäminen luo edellytykset menestymiselle ja onnistumiselle nyt ja tulevaisuudessa. Olemme jatkuvasti aallonharjalla yksilön, seuran ja yhteisön kehityksen suhteen. Haemme jatkuvasti edistyksellisiä ja rohkeita ratkaisuja seuran viemiseksi seuraavalle tasolle.

Tavoittelemme johdonmukaista jatkuvan kehittymisen mallia. Kehittymisprosessimme on analyysin, suunnitelman ja toteuttamisen kiertokulkua, mikä
perustuu tutkittuun tietoon, kerättyyn informaatioon ja nykyaikaisiin menetelmiin.

Kilpailullisuus

Olemme voitontahtoisia ja kunnianhimoisia kaikessa mitä teemme. Pyrimme määrätietoisesti ja päättäväisesti menestymään niin kentällä kuin sen ulkopuolella. Menestymme monella eri tasolla – toiselle menestyksen mittarina on otteluiden voittaminen, toiselle sosiaalinen hyvinvointi.

Tarjoamme turvallisen toimintaympäristön, jossa jokaisella on mahdollisuus oppia onnistumisten ja epäonnistumisten avulla. Kasvatamme pelaajiamme menestymään urheilun hyveiden kautta, kuten sitoutuminen, pitkäjänteisyys, sinnikkyys ja rehellisyys.

Kilpailullisuus tarkoittaa myös halua sytyttää jokaiseen pelaajaan kipinä, josta voi syttyä palava roihu ja elinikäinen rakkaus jalkapalloa kohtaan.

Yhteisöllisyys

Olemme vastuullinen ja elämyksiä tarjoava yhteisö. Haluamme, että jokainen VJS-perheen jäsen taustaan katsomatta kokee seuran kodikseen. Meille yhdenvertaisuus ja ihmisestä välittäminen ovat keskeisiä yhteisöllisyyden luojia. Odotamme kaikilta yhteisömme jäseniltä sitoutumista seuran toimintakulttuuriin ja toimintatapoihin sekä kunnioitusta itse peliä ja sen kaikkia toimijoita kohtaan.

Olemme yhteisössämme merkittävä toimija, jonka toiminta kentällä on yhteisön yhteen kokoava voima. Edustusjoukkueemme ovat seuraamme edustavat lippulaivat ja niiden kotiottelut meidän kaikkien yhteisiä juhlapäiviä.

Teemme yhdessä työtä saavuttaaksemme yhteisiä tavoitteita ja päämääriä. Vaikka yhteinen etu on keskiössä, jokaisella yksilöllä on meillä paikkansa.

VISIO 2025: Johtava urheilijoiden kasvattaja – Vaikuttava yhteisön liikuttaja

Johtava urheilijoiden kasvattaja
 • Olemme suomalaisessa seurakentässä rohkea edelläkävijä.
 • Tarjoamme realistisen pelaajapolun jalkapalloammattilaisuuden kynnykselle. Pelaajakehityksessä olemme edenneet johdonmukaisesti kohti Suomen huippua, ja menestymme niin joukkueina kuin yksilöinä.
 • Kasvatamme pelaajiamme urheilun hyveiden, kuten sinnikkyyden ja sitoutumisen kautta. Johdonmukainen, VJS-metodiin nojaava erinomainen valmennuksemme sekä laadukkaat olosuhteemme tarjoavat urheilijalle ensiluokkaiset edellytykset saavuttaa oma potentiaalinsa.
 • Olemme puoleensavetävä yhteisö, jonka toiminnoista vastaavat alan koulutetut ammattilaiset – kentällä ammattitaitoiset valmentajat, kentän ulkopuolella seuratoiminnan kovat osaajat.
Vaikuttava yhteisön liikuttaja
 • Olemme kasvava yhteisö, joka tuottaa merkityksellisyyttä ja hyvinvointia Vantaalla. Yhteisömme tarjoaa monia osallistumisen tapoja ja kaikille mahdollisuuden pelata kuningaslajia.
 • Olemme laajalti tunnettu vantaalainen urheilubrändi. Rohkean edelläkävijän roolin, urheilullisen menestyksen ja yhteiskunnallisen vaikuttavuuden ansiosta brändimme arvo on lisääntynyt ja tunnettuutemme kasvanut valtakunnallisesti, myös lajipiirin ulkopuolella.
 • Olemme elinvoimainen ja vastuullinen toimija. Monipuoliset tulovirrat varmistavat seuran taloudellisen tasapainon ja toiminnan hinta-laatusuhteeltaan korkean tason. Kannamme vastuumme niin yksilön, yhteisön kuin ympäristön kestävästä kehityksestä ja yhdenvertaisuuden lisääntymisestä.
 • Olemme haluttu yhteistyökumppani. Luomme jatkuvasti uusia, innovatiivisia ja vuorovaikutteisia yhteistyömalleja. Olemme verkottunut ja arvostettu toimija, joka tuo kumppaneilleen lisäarvoa ja toimii näille oman toiminnan kehittämisen ja verkottumisen alustana.

Strategiset valinnat ja tavoitteet

Strategisen toimintamme perustuu tekemiimme rohkeisiin valintoihin, joita seuraamme niille asetetuin tavoittein.

Elinvoimainen ja vastuullinen toimija sekä haluttu yhteistyökumppani
 • Yhteistyökumppanuuksien lisääminen
 • Viestinnän ja markkinoinnin kehittäminen
 • Liikuntapalveluiden kehittäminen
Kilpailullisesti menestyvä pelaajakehittäjä
 • Pelaajapolku jalkapalloammattilaisuuden kynnykselle
 • Yksilö- ja joukkuetason menestys
 • Pelaajamäärän kasvattaminen
Merkittävä toimija paikallisyhteisössään
 • Harrastajamäärän kasvattaminen
 • Seuran merkityksellisyyden kasvattaminen omassa paikallisyhteisössä
 • Erilaisten osallistumisen tapojen tarjoaminen

Lisätiedot

Janne Bruun
Toiminnanjohtaja
janne.bruun@vjs.fi
+358 400 529 036