Harrastamisen tuki

Harrastamisen kustannukset eivät saisi estää kenenkään harrastamista.
Vantaan Jalkapalloseurassa olemme pitkään tukeneet perheiden lasten harrastamista järjestämällä kahdesti kaudessa tukihaun, jonka perusteella olemme jakaneet tukea harrastusten kuluihin seuraavalle puolivuotiskaudelle.

Tukihakujaksolle 1.11.2023-30.5.2024 oli käynnissä 10.12.2023 saakka.

Vaikka seura kohdentaakin seuratoimintamaksuistaan harrastamisen tukeen sisäisiä resurssejaan, on tukeminen edelleen riippuvainen ulkoisesta rahoituksesta, kuten avustuksista ja sponsorituloista.

Haemme tuki- ja talenttisponsoreita tukemaan perheidemme harrastusmaksuissa.

Harrastamisen tuen tavoitteet

Missiomme Jalkapalloyhteisö sinulle sisältää vahvasti välittämisen yhteisöstämme. Välittämiseen liittyy olennaisesti heikommassa tilanteessa olevista huolehtiminen. Jalkapallon harrastamisen tulisi olla mahdollista kaikille, riippumatta harrastajan taloudellisesta tilanteesta.

Tukisäännöt ja hakeminen

Vantaan Jalkapalloseuran harrastamisen tuki on tarkoitettu perheille ja pelaajille, joilla harrastamisen kustannukset uhkaavat harrastustoiminnan jatkumista.

Harrastamisen tuki on mahdollista kaikille seuran jäsenmaksun maksaneille harrastajille. Tuki on riippuvainen seuran jäsenyydestä, eli pelaajan irtisanoessa seuran jäsenyytensä, mahdollinen tukipäätös raukeaa.

Tukea myönnetään ensisijaisesti joukkuetoimintamaksuihin, mutta voidaan myöntää myös seuratoimintamaksuihin sekä erikseen laskutettaviin joukkuetoiminnan kuluihin. Tukea ei voida myöntää seuran jäsenmaksuun.

Tukea myönnetään kahdessa hakuerässä, joulukuussa ja toukokuussa. Lisäksi tukea voidaan myöntää harkinnanvaraisesti erityistarpeen perusteella.
Hakujaksot tapahtuvat marras-joulukuussa sekä touko-kesäkuussa. Hakujaksoista viestitään tarkemmin seuran viestintäsuunnitelman mukaisesti.
On huomioitavaa, että hakemuksiin tukihakujaksojen ulkopuolella ei välttämättä voida myöntää tukea tukimäärärahojen puuttuessa.

Harrastamisen tuki, mitä myönnetään jäsenille sosiaalisin perustein, on Verohallinnon linjauksen mukaan verovapaata.

Hakujaksojen ulkopuolella haettavasta tuesta on toimitettava vapaamuotoinen hakemus seuran toiminnanjohtajalle: janne.bruun@vjs.fi

Hakemuksesta tulee selvitä:

Harrastajan nimi ja syntymäaika
Harrastajan huoltajan nimi ja yhteystiedot
Haettava tukisumma
Tieto haetuista ja saaduista tuista ko. lapsen harrastamisen kuluihin

Lisäksi hakemukseen tulee liittää harrastajan huoltajien tulotason todentavat liitteet (yksi seuraavista riittää):

A. työnantajan allekirjoittama erillinen palkkatodistus samassa taloudessa asuvilta lapsen huoltajilta.
B. Kelan tai eläkelaitoksen selvitys:
– maksetuista eläkkeistä
– päätös maksettavasta toimeentulo- tai kotihoidontuesta
– päätös maksettavasta opintotuesta.
C. Viimeisin verotustodistus ja erittelyosa

Seuran myöntämän harrastamisen tuen tulee olla viimesijainen harrastamista rahoittava tukimuoto ja perheen tulee hakemuksessaan kuvata, mitä muita tukia on haettu ja mistä muita tukia on saatu.

Tuen myöntämiseen vaikuttavat:

  • Pelaajan sosioekonominen tausta
  • Pelaajan avoimet maksut seuralle (tukea ei voida maksaa, mikäli pelaajalla on avointa velkaa seuralle tai seuran käyttämälle perintäyhtiölle, joiden maksusta ei ole laadittu maksusuunnitelmaa velkojan kanssa)
  • Pelaajan perheen seuralle toimittamat todistukset ja lausunnot tuen tarpeen perusteista
  • Pelaajan urheilullinen menestys ja sitoutuneisuus

Tuki kohdennetaan pelaajan toimintamaksuihin tai erikseen laskutettaviin joukkueen toimintaan perustuvien kulujen maksuihin.

Pelaajan vaihtaessa seuraa kesken tukijakson, tukipäätös raukeaa ilmoitushetkestä. Tukea ei voi missään tilanteessa maksaa rahana tai muuna hyödykkeenä.

Tukipäätökset tekee seuran hallitus ja/tai hallituksen valtuuttama henkilö tai henkilöryhmä.

Jokainen tukipäätös on erillinen, eikä edellistä päätöstä voida pitää ennakkotapauksena tuleviin tukipäätöksiin. Tukipäätökset ovat aina riippuvaisia käytettävissä olevista tukimäärärahoista.

Tukisponsorit

Voitte yrityksenä lähteä tukemaan ja jopa pelastamaan liikkuvan lapsen tai nuoren harrastamisen!

Voit lähteä tukijaksi 300, 500 tai 1 000 euron paketilla, tai sovitun mukaisesti isommallakin summalla.

Yrityksenne saa logonsa Aktia Areenan ja VJS kentän tukijatauluihin (vuodeksi) ja lisäksi näkyvyyttä seuran sosiaalisessa mediassa tukisponsorit esiteltäessä. 1 000 euron paketilla saat lisäksi yrityksenne oman some-noston kahdesti tukijakson aikana.

Tukenne kohdennetaan harrastamisen tukemiseksi tukisääntöjen mukaisesti.

KATSO TUKISPONSORI-ESITTEEMME (PDF)