8A7A3897

Tyttöjen pelaajaputken ja joukkuerakenteen uudistaminen VJS:n menestystavoitteen mahdollistajana

VJS:n tavoitteena on olla jatkossa yhä merkittävämpi toimija huippu-urheilun näkökulmasta myös naisten ja tyttöjen jalkapallossa. Osana tätä strategiatyötä VJS uudisti myös tyttöjen joukkuerakenteen tukemaan tavoitteiden saavuttamista. Uudistusten myötä tytöt ja pojat toimivat läpi lapsiurheiluvaiheiden samoissa joukkueissa. Ikäluokissa U6-U7 tytöt toimivat normaalisti osana ikäluokka- ja aluejoukkuetoimintaa ja ikäluokasta U8 lähtien osana punaisten ja valkoisten joukkueiden toimintaa.

Tyttöjen omat kilpajoukkueet ja perustason joukkueet muodostetaan nuorisourheiluvaiheesta lähtien. Tarvittaessa ikäluokkia yhdistetään, jotta pystytään varmistamaan tarkoituksenmukaiset ja elinvoimaiset joukkueet. Muutosta rakennetaan asteittain, joten vielä uusi toimintamalli ei ole käytössä kaikissa ikäluokissa.

– Tyttöjen urheilutoiminnan kehittäminen oli yhtenä VJS:n strategiaprojektina jo vuonna 2021, jonka myötä joukkuerakenteen muutos syntyi. Muutoksen taustalla on suuri määrä palavereja, työpajoja ja arjen vuorovaikutusta niin seuran sisällä kuin seuran ja muiden sidosryhmien välillä. Muutos on otettu positiivisesti vastaan, mutta työtä on vielä tehtävänä, jotta malli saadaan toimimaan sujuvasti läpi linjan, taustoittaa toiminnanjohtaja Kim Ekroos muutosprosessin alkua.

VJS valittiin mukaan valtakunnalliseen Palloliiton tuki- ja toimintamalliin

Tyttöjen urheilutoiminnan kehitystyössä merkittävänä tukena on Palloliiton Tuki- ja toimintamalli, johon VJS valittiin yhtenä kahdestatoista seurasta/seurayhteisöstä.

Tuki- ja toimintamalli käynnistyi jo syksyllä 2021, ja sen päätavoitteena on kehittää valmennuksen vaikuttavuutta, vahvistaa seuran yhdenvertaisuutta sekä tukea seurojen kansallista ja kansainvälistä verkostoitumista tyttöjen jalkapallossa.

Palloliiton nuoruusvaiheen kehityspäällikkö Markus Paananen on erittäin iloinen VJS:n toiminnan laadusta ja seuran valinnoista urheilutoiminnan kehittämiseksi.

– Tuki- ja toimintamalli auttaa seuraa kehittämään valittua osa-aluetta, joka tässä tapauksessa on 10-15 -vuotiaiden tyttöjen urheilutoiminta. Varmistan, että seura linkittää osa-alueen tavoitteet seuran kokonaistavoitteisiin ja seuraan toimintojen toteuttamista, eli fasilitoin prosessia ja sparraan sisältöjä. Tuki- ja toimintamallin kautta muut seurat pääsevät oppimaan VJS:n prosessista ja samalla tavoin VJS voi löytää hyviä malleja muista seuroista. Yhtenä tavoitteena onkin jakaa osaamista seurojen kesken sekä hyödyntää myös Palloliiton asiantuntijoita että kansainvälistä tietotaitoa.

VJS on ollut koko ajan erittäin aktiivinen ja kehittämishaluinen urheilutoimintaan liittyen. Seura on panostanut entistä enemmän poikien ja tyttöjen, sekä naisten että miesten toimintojen yhtenäistämiseen. Tätä kautta seuralla on hyvät mahdollisuudet luoda synergiaetuja sekä kilpailuetua omaan toimintaansa. Osa uusista valinnoista on rohkeita, mutta perusteltuja sekä hyvin mietittyjä. On ollut itsellenikin antoisaa ja opettavaista päästä mukaan seuraamaan VJS:n kehitystyötä.

Haasteitakin lienee odotettavissa, ja hyvin usein toiminnassa ne haasteet ovat käyttöönotossa. Näin voi olettaa olevan myös VJS:n kohdalla, joten Isoimpia varmistettavia asioita ovatkin riittävä ketteryys liikkeellelähdössä ja tunnistaa avainasiat, joissa on onnistuttava. Näihin kahteen asiaan on hyvä panostaa paljon, erityisesti siihen, että tunnistetaan muutoksen tärkeimmät asiat, Paananen tiivistää.

VJS:n urheilutoimenjohtaja Sebastian Söderholm näkee niin ikään tärkeänä, että kehitystyölle saadaan tukea ja lisäresursseja Palloliiton puolelta.

– Toimme uudistuksen yhteydessä esiin, että visionamme on tulevaisuudessakin olla johtava urheilijoiden kasvattaja, ja tätä kohden ollaan edelleen matkalla. Haluamme olla varteenotettava vaihtoehto kaikille Etelä-Suomen parhaille pelaajille ja jatkossa yhä merkittävämpi toimija huippu-urheilun näkökulmasta myös naisten ja tyttöjen jalkapallossa, ja tämä tavoite vaati koko pelaajaputken ja joukkuerakenteen uudistamista. Meillä on organisaatiossa vahvaa osaamista tavoitteen saavuttamiseksi, mutta on ensiarvoisen tärkeää ja arvokasta, että tukea ja sparrausta saadaan myös seuran ulkopuolelta. Jo projektin alku Markuksen johtamana on auttanut meitä terävöittämään ja kirkastamaan tavoitteitamme ja ensisijaisia toimenpiteitä, joten tästä on erittäin hyvä jatkaa kohti seuraavia steppejä, Söderholm toteaa.

Tuki- ja toimintamallissa hyödynnetään myös muita Palloliiton toimintoja. Yhtenä työvälineenä tyttöjen urheilutoiminnan kehittämisessä käytetään laatujärjestelmää sekä Helmaripolkua tiedolla johtamisen alustana.  VJS on laatujärjestelmän tason 4 seurana ollut vahvasti mukana Helmaripolku-toiminnassa, ja saanut myös sitä kautta lisätyökaluja kehitystyönsä tueksi.

Lisää tuki- ja toimintamallista Palloliiton sivuilta.