Harrastamisen tuki

Harrastamisen tukihaku käynnissä – Hae 21.5. mennessä

Vantaan Jalkapalloseura tukee säännöllisessä harrastustoiminnassa mukana olevia, harrastusmaksujen kanssa ongelmissa olevia perheitä Harrastamisen tuella. Tukihaku jaksolle 1.6.-31.10.2023 on nyt käynnissä 21.5. saakka.

Vantaan Jalkapalloseurassa olemme pitkään tukeneet perheiden lasten harrastamista järjestämällä kahdesti kaudessa tukihaun, jonka perusteella olemme jakaneet tukea harrastusten kuluihin seuraavalle puolivuotiskaudelle.

Harrastamisen tuen säännöstö ja periaatteet on uusittu kaudelle 2022-2023, joiden myötä meillä on työkalut tukea harrastajiamme entistä joustavammin.

Missiomme Jalkapalloyhteisö sinulle sisältää vahvasti välittämisen yhteisöstämme. Välittämiseen liittyy olennaisesti heikommassa tilanteessa olevista huolehtiminen. Jalkapallon harrastamisen tulisi olla mahdollista kaikille, riippumatta harrastajan taloudellisesta tilanteesta.

Avustukset ja sponsorit tuen mahdollistajina

Harrastamisen tuen mahdollistavat seuran saamat avustukset sekä tukisponsorit. Lisäksi seura investoi osan seuratoimintamaksuista harrastamisen tukeen.

– Sponsoreiden ja avustusten rooli siinä, että pystymme harrastamisen tukea maksamaan, on täysin korvaamaton. Tämän vuoksi jaettavan tuen määrä ei välttämättä ole vakio. Tällä hetkellä meillä on hyvä tilanne, mutta varainhankinta tähän tarkoitukseen on taukoamatonta, sillä seuraava jakso täytyy taas jotenkin rahoittaa, kertoo seuran toiminnanjohtaja Janne Bruun.

Avustusten osuus tukimäärärahoista on tällä kaudella poikkeuksellisen merkittävä seuran saatua ensin Jalkapallo-Säätiöltä 3 000 euron avustuksen ja maaliskuussa Urlus-säätiöltä peräti 20 000 euron avustuksen vähävaraisten perheiden lasten harrastamisen tukemiseksi.

– Varsinkin Urlus-säätiön tuki oli pelastava tekijä tämän kesän ja ensi talven tukia ajatellen. On myös ollut ilo huomata, että yritykset ovat myös lähteneet enenevissä määrin tukisponsoreiksi, Bruun avaa.

Uusina tukisponsoreina ovat seuralle tällä kaudella mukana pääyhteistyökumppanit Nike ja Stadium sekä Konsulttiverkko, H&A Team Oy ja Lauran Kaffila.

Hakeminen ja tuen saamisen perusteet

Vantaan Jalkapalloseuran harrastamisen tuki on tarkoitettu perheille ja pelaajille, joilla harrastamisen kustannukset uhkaavat harrastustoiminnan jatkumista.

Harrastamisen tuki on mahdollista kaikille seuran jäsenmaksun maksaneille harrastajille.

Tukea myönnetään ensisijaisesti joukkuetoimintamaksuihin, mutta voidaan myöntää myös seuratoimintamaksuihin sekä erikseen laskutettaviin joukkuetoiminnan kuluihin. Tukea ei voida myöntää seuran jäsenmaksuun.

Tukea myönnetään kahdessa hakuerässä, joulukuussa ja toukokuussa. Lisäksi tukea voidaan myöntää harkinnanvaraisesti erityistarpeen perusteella.

Hakujaksot tapahtuvat marras-joulukuussa sekä touko-kesäkuussa. Hakujaksoista viestitään tarkemmin seuran viestintäsuunnitelman mukaisesti.

On huomioitavaa, että hakemuksiin tukihakujaksojen ulkopuolella ei välttämättä voida myöntää tukea tukimäärärahojen puuttuessa.

Toukokuun 2023 hakujakso on käynnissä 2.-21.5.2023 – Tukea haetaan hakulomakkeella

Hakujaksojen ulkopuolella haettavasta tuesta on toimitettava vapaamuotoinen hakemus seuran toiminnanjohtajalle: janne.bruun@uusi.vjs.fi

Hakemuksesta tulee selvitä:

 • Harrastajan nimi ja syntymäaika
 • Harrastajan huoltajan nimi ja yhteystiedot
 • Haettava tukisumma
 • Tieto haetuista ja saaduista tuista ko. lapsen harrastamisen kuluihin

Lisäksi hakemukseen tulee liittää harrastajan huoltajien tulotason todentavat liitteet (yksi seuraavista riittää):

 • A. työnantajan allekirjoittama erillinen palkkatodistus samassa taloudessa asuvilta lapsen huoltajilta.
 • B. Kelan tai eläkelaitoksen selvitys:
  – maksetuista eläkkeistä
  – päätös maksettavasta toimeentulo- tai kotihoidontuesta
  – päätös maksettavasta opintotuesta.
 • C. Viimeisin verotustodistus ja erittelyosa

Seuran myöntämän harrastamisen tuen tulee olla viimesijainen harrastamista rahoittava tukimuoto ja perheen tulee hakemuksessaan kuvata, mitä muita tukia on haettu ja mitä muista tukia on saatu.


Tuen myöntämiseen vaikuttavat:

 • Pelaajan sosioekonominen tausta
 • Pelaajan avoimet maksut seuralle
  • tukea ei voida maksaa, mikäli pelaajalla on avointa velkaa seuralle tai seuran käyttämälle perintäyhtiölle, joiden maksusta ei ole laadittu maksusuunnitelmaa velkojan kanssa
 • Pelaajan perheen seuralle toimittamat todistukset ja lausunnot tuen tarpeen perusteista
 • Pelaajan urheilullinen menestys ja sitoutuneisuus

Tuki kohdennetaan pelaajan toimintamaksuihin tai erikseen laskutettaviin joukkueen toimintaan perustuvien kulujen maksuihin.

Pelaajan vaihtaessa seuraa kesken tukijakson, tukipäätös raukeaa ilmoitushetkestä. Tukea ei voi missään tilanteessa maksaa rahana tai muuna hyödykkeenä.

Tukipäätökset tekee seuran hallitus ja/tai hallituksen valtuuttama henkilö tai henkilöryhmä.

Jokainen tukipäätös on erillinen, eikä edellistä päätöstä voida pitää ennakkotapauksena tuleviin tukipäätöksiin. Tukipäätökset ovat aina riippuvaisia käytettävissä olevista tukimäärärahoista.