VJS-pelaajien vanhempien palautekyselyn tuloksia

Seurataso 61% kokee, että toimintaa vauvasta vaariin 83% kokee, että tukee terveen ja myönteisen itsetunnon kasvua 89% kokee, että toiminta on turvallista 76% kokee, että toiminta on tavoitteellista 68% kokee, että toiminta on laadukasta 87% suosittelisi toimintaa ystävälleen Joukkuetaso 76% tyytyväinen lajitaitojen opettamiseen 78% tyytyväinen valmentaja-pelaaja-vuorovaikutukseen 69% tyytyväinen pelien johtamiseen 78% tyytyväinen joukkuehenkeen 89% lapsista […]