VJS_logo_2016_RGB

VJS:n tiedote koronavirus-tilanteeseen liittyen 31.3.2020

Hyvä VJS-perheen jäsen, pelaaja tai pelaajan huoltaja,

Edellisen tiedotteemme jälkeen on tapahtunut paljon ja on selvää, että vallitseva tilanne tulee koskettamaan tavalla tai toisella jokaista VJS-perheen jäsentä. Arjessa ja juhlassa, toimintaamme ohjaavat yhdessä sovitut arvomme – niin nytkin.

Poikkeustilanne tulee pitkittymään ja se vaikuttaa myös seuran toimintaan jopa arvioitua voimakkaammin. Seuran hallitus on jo joutunut tekemään vaikeita ja ikäviä, henkilöstöön kohdistuvia päätöksiä talouden sopeuttamiseksi vallitsevaan tilanteeseen. Myös muiden, muun muassa olosuhdekulujen sopeuttamiseksi on tehty toimenpiteitä.
Päämäärämme on varmistaa seuran toiminnalliset ja taloudelliset toimintaedellytykset nyt normaalin toiminnan ollessa keskeytettynä. Samalla haluamme kuitenkin myös varmistaa sen, että toimintamme jatkuu mahdollisimman suunnitelmallisesti ja tehokkaasti koko Suomen ja samalla seuramme palatessa lähemmäksi normaalitilannetta – toivottavasti mahdollisimman nopeasti. Seuraamme ja arvioimme tilannetta päivittäin, ja olemme valmiita toimimaan nopeasti.

Talouden osalta muutokset tarkoittavat perheiden näkökulmasta sitä, että toimintamaksu tulee toukokuusta alkaen laskemaan entisestään.

  • Huhtikuun toimintamaksu on aikaisemmin ilmoitetun mukaisesti 75% normaalitasosta
  • Touko- ja kesäkuun toimintamaksun suuruutta arvioidaan parhaillaan eri muuttujien kautta, mutta jo tässä vaiheessa näyttää siltä, että poikkeustilanteen jatkuessa se tulee selkeästi laskemaan huhtikuun tasosta
  • Heinäkuun toimintamaksun suuruus tullaan määrittelemään myöhemmin, kun tiedämme, pystymmekö jo heinäkuussa käynnistämään toimintaamme uudelleen
  • Tässä haasteellisessa hetkessä seuralle voi halutessaan antaa erityisen tukensa maksamalla normaalin toimintamaksun alennetun maksun sijaan

Perusteet toimintamaksujen laskuttamiseen ovat;

  • Talven kuluja etenkin olosuhteiden osalta maksetaan jälkijättöisesti, eli vaikka toimintamaksujen kuukausierät ovat samat vuodenajasta riippumatta, kulut erityisesti olosuhteiden osalta ovat talvella huomattavasti kesää korkeammat
  • Tehtyjen säästötoimenpiteiden vaikutukset näkyvät taloudessa vasta viiveellä
  • Seuralla ja seuran omistamalla kenttäyhtiöllä on kiinteitä pakollisia kuluja, jotka tulee maksaa myös poikkeustilanteen aikana
  • Seuran toimintaa ei voi ajaa kokonaan alas poikkeustilanteen ajaksi, vaan niin hallintoa, olosuhteita kuin urheilutoimintaakin turvataksemme meillä on oltava töissä asiantuntijoita, joskin henkilömäärä tulee olemaan normaalia alhaisempi. Urheilutoiminnan osalta urheilutoiminnan ammattilaiset tarjoavat jäsenistölle omatoimisen harjoittelun ohjeistusta ja koordinointia, hallinnon osalta ammattilaiset huolehtivat seuran päivittäistoiminnoista, taloushallinnosta ja jäsenpalveluista
  • Sarja- ja turnaustoimintaan ja niiden kuluihin tulee myös varautua, vaikka sarjat pelataankin tänä vuonna normaalia lyhyemmässä ajassa

Kukaan ei tällä hetkellä pysty riittävällä varmuudella arvioimaan milloin poikkeustilanne ja siihen liittyvät rajoitukset päättyvät. Kukaan ei myöskään pysty riittävällä varmuudella arviomaan, milloin pystymme palaamaan normaaliin, jalkapallon, urheilun, liikunnan, yhteisöllisyyden, menestyksen ja iloisuuden täyttämään arkeemme. Varmuudella voidaan todeta, että jossain vaiheessa sekin aika koittaa, ja silloin meidän tulee olla siihen valmiita. Kaikilla niillä toimilla, joita nyt toteutamme ja joita parhaillaan suunnittelemme, pyrimme varmistamaan ja turvaamaan seuran hallinnon, urheilutoiminnan ja olosuhteiden ylläpidon toimintaedellytykset.

Emme hetkeen pääse näyttämään osaamistamme vihreällä veralla, mutta tällä hetkellä olemme Jalkapalloyhteisö Sinulle paljon jalkapallokenttää suuremmalla areenalla. Selviämme tästä tilanteesta yhdessä ja toivomme teille kaikille voimia tässä haastavassa tilanteessa.

Kaj Björkqvist                                                                                 Kim Ekroos
Puheenjohtaja                                                                               Toiminnanjohtaja