VJS_logo_2016_RGB

VJS:n sääntömääräinen syyskokous 26.10.2020 kello 17:30

Vantaan Jalkapalloseura ry pitää sääntömääräisen syyskokouksen maanantaina 26.10.2020 kello 17:30 seuran toimiston neuvottelutilassa (Myyrmäen jalkapallostadion, Raappavuorentie 6, 01600 Vantaa).

Kokouksessa äänivaltaa käyttävät VJS:n täysi-ikäiset jäsenet ja kunniapuheenjohtaja. Puheoikeus kokouksessa on yhdistyksen työntekijöillä, jäsenillä ja jäsenen edustajalla.

HUOM! Koronavirustilanteesta johtuen pyydämme ennakkoilmoittautumista tällä lomakkeella, jotta pystymme tarvittaessa varautumaan erityisjärjestelyin.

Aiheena sääntömääräiset asiat.

Syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. Kokouksen avaus
 2. Valitaan kokouksen

  a) puheenjohtaja
  b) sihteeri
  c) kaksi (2) pöytäkirjan tarkastajaa
  d) kaksi (2) ääntenlaskijaa

 3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. Todetaan läsnäolijat
 5. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
 6. Vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio
 7. Päätetään jäsenmaksuista seuraavalle tilivuodelle
 8. Valitaan tilintarkastaja/toiminnantarkastaja ja tarvittaessa varamies. Tilintarkastajien/toiminnantarkastajien toimikausi on tilivuosi.
 9. Valitaan joka toinen vuosi hallituksen puheenjohtaja, jonka toimikausi on kahden syyskokouksen välinen noin kahden vuoden mittainen ajanjakso
 10. Valitaan hallitukseen joka toinen vuosi 5 – 10 jäsentä. Hallituksen jäsenen toimikausi on kahden syyskokouksen välinen noin kahden vuoden mittainen ajanjakso.
 11. Käsitellään muut kokoukselle esitellyt asiat
 12. Kokouksen päättäminen

Seuran säännöt löytyvät seuran verkkosivuilta dev.vjs.fi.

Hallitus