Markkinointi-logo

Vantaan Jalkapalloseuran tiedote olosuhteissamme käytetystä kumirouheesta liittyen YLE:n MOT ohjelmaan 6.2.2017

VJS on viimeksi Aktia Areenan toteutussuunnitelmaa laatiessaan tarkistanut viranomaisohjeet sekä alan viimeisimmän tutkimuksen tehdessään päätöstä olosuhteissaan käytetystä kumirouheesta.

Selvitysten ja saamiemme vastausten perusteella kävi valitsemastamme SBR-kumirouheesta (käytetyistä autonrenkaista valmistettu kumirouhe) ilmi seuraavaa:

  1. Viimeisin viranomaisohjeistus EU-tasolla SBR:n käyttöä koskien on keväältä 2016, jolloin EU antoi päätöksen, jossa REACH-asetuksen mukaisia määritelmiä tarkennettiin, SBR-kumirouheen luokittelua selvennettiin. Päätöksestä ilmenee, että SBR täyttää nämä PAH-normiarvot.
  2. SBR on urheilunurmen täyttöaineena hinta-laatusuhteensa, kulutuskestävyytensä ja jousto-ominaisuuksiensa takia paras, eniten käytetty sekä samalla myös paljon tutkittu materiaali.
  3. Suomalaisessa jalkapallohallitutkimuksessa hallin ilmassa PAH-yhdisteiden määrä todettiin hyvin pieneksi ja hengitettävien pienhiukkasten määrä oli tavanomaista kaupunkitasoa ja suurin osa siitä oli peräisin ulkoilmasta (ei siis kumirouheesta).
  4. Tutkimuksissa havaittiin, että imuroiduissa SBR-näytteissä PAH-pitoisuudet olivat korkeampia.  Ylipainehallin ulkoilmavirrat ovat jo toimintaperiaatteensa takia moninkertaisia kiinteisiin sisähalleihin verrattuna ja siksi kenttätason tuuletus on korkeaa luokkaa. SBR voisi aiheuttaa ongelmia ihmiselle, mikäli sitä joutuisi runsas määrä pitkäksi aikaa kosketuksiin ihon kanssa.
  5. Tutkimuksessa SBR-rouhetta ei suositeltu kiinteissä jalkapallohalleissa käytettäväksi, mutta samalla todettiin, ”suurella todennäköisyydellä siitä ei aiheudu merkittävää pölyämistä, eikä siten altistumista ihmiselimistöön kertyville orgaanisille aineille”. Aktia Areena on ylipainehalli, jonka ilmanvaihto on kiinteisiin halleihin erilaisesta rakenteestaan johtuen moninkertainen.

Tämän hetken tilanne on se, että SBR-kumirouhemateriaali ja sen maahantuonti ja asennus on viranomaisten taholta todettu turvalliseksi.

Mikäli muuta jatkossa tähän kokonaisuuteen liittyen todetaan, tulemme luonnollisesti toimimaan viranomaisten määräysten mukaisesti, sillä turvallisuus ja sen kaikki osa-alueet ovat seuramme keskeinen arvo.

Tutkimuksia liittyen SBR-kumirouheeseen:

  • EU-taso > Reach: paragraph 5 of entry 50 to Annex XVII

http://www.chemsafetypro.com/REACH_Annex_XVII%20_REACH_Restricted_Substance_List_Simplified_Version.p

Suomessa asiasta voi kysyä lisää

Veli-Matti Yli-Rinne

Toiminnanjohtaja
Vantaan Jalkapalloseura
050 551 3141
veli-matti.yli-rinne(a)dev.vjs.fi
Twitter: @vvVelkka