Kopio Pelasta harrastaminen!_artikkelikuva

Osallistava toiminnan suunnittelu 2022-2023 – Auta seuraa kehittymään!

Ensi kauden 2022-2023 toiminnansuunnittelu on vahvasti käynnissä. Prosessi on aloitettu jo seuran päätoimisten työntekijöiden sekä hallituksen toimesta ja nyt haemme tukea prosessille keräämällä jäsenistöltämme ajatuksia, toiveita ja ideoita ensi kauden suunnitteluun.

– Toimintasuunnitelma on seuran tärkein työkalu strategian toteuttamisessa. Toimintasuunnitelma antaa vuositasolla seuran toimijoille ja toiminnalle punaisen langan arkipäivän tasolla, kertoo seuran toiminnanjohtaja Janne Bruun.

Toiminnan suunnittelun prosessi seurassa on ollut jo tovin käynnissä. Prosessi alkoi 2.-3.6. järjestetyssä kick-off-tilaisuudessa, jossa seuran päätoimisten johdolla työstettiin tulevan kauden kärkivalintoja ja -hankkeita.

Tällä hetkellä toiminnansuunnittelu etenee toimialoittain urheilutoiminnan, yhteisötoiminnan sekä hallinnon työntekijöiden ja toimihenkilöiden työstäessä niitä teemakohtaisesti.

– Seuraavan kerran nivomme työstöä yhteen elokuun puolivälin tienoilla sekä toimiston, että hallituksen kesken ja tarkoituksena on, että syyskuussa meillä olisi jo homma hyvällä mallilla. Lopullisestihan toimintasuunnitelman ja talousarvion vahvistaa seuran syyskokous lokakuun lopulla, toiminnanjohtaja Bruun avaa prosessin etenemistä.

Seuran ensi kauden toiminnansuunnittelussa on keskeisenä teemana priorisointi.

– Uusi strategia asettaa seuran toiminnalle kunnianhimoiset tavoitteet, joiden toteutuminen vaatii kehitystä monella saralla. Emme kuitenkaan pysty hyppäämään kaikkien junien kyytiin samaan aikaan, vaan meidän täytyy tehdä valintoja, mitä milloinkin strategiakauden aikana teemme. Aikaa on, mutta se täytyy käyttää tehokkaasti ja harkiten, Bruun taustoittaa toiminnansuunnittelua ohjaavia tekijöitä.

Jäsenistöllä mahdollisuus vaikuttaa – Osallistava toiminnan suunnittelu 31.7. saakka

Seuran päätoimisen henkilöstön viettäessä ansaittuja lomiaan, on seuran jäsenistön aika osallistua toiminnan suunnitteluun.

Osallistava toiminnan suunnittelu antaa jäsenistölle mahdollisuuden kertoa toiveistaan, näkemyksistään ja ideoistaan seuran toimintaan kaudelle 2022-2023.

Toiminnan suunnitteluun osallistutaan vastaamalla verkkokyselyyn 31.7. mennessä.

– Kyselyssä toivomme toiminnansuunnitteluosiossa monivalintakysymysten lisäksi runsaasti vastauksia avoimiin kysymyksiin, joissa monivalintojen vastauksia tarkennetaan ja täydennetään. Toivottavasti saisimme paljon vastauksia, sillä jäsenistöä varten toimintaa ylipäätänsä järjestetään, Bruun toivoo.

Toiminnan suunnittelun lisäksi kyselyssä esitetään sekä joukkue- että seuratason toiminnasta kysymyksiä, joilla valvotaan seuran toiminnan laatua ja sen kehitystä. Kysymykset ovat verrattavissa aiempien seurakyselyiden tietoihin.

OSALLISTU TOIMINNAN SUUNNITTELUUN

Talven kyselyssä merkkejä positiivisesta kehityksestä: ”Aina toki voidaan parantaa”

Seura teki talvella 2021-2022 kyselyn jäsenistölleen, jossa selvitettiin jäsenistön näkemyksiä ja kokemuksia seuran toiminnasta. Vastauksia saatiin 192, mikä on melko pieni määrä seuran koko huomioiden.

Kyselyn yhteenvedon voit lukea täältä

– Kyselystä saimme runsaasti arvokasta tietoa, kuinka jäsenistömme seuramme ja joukkueidensa toiminnan näkee. Kysely purettiin huhtikuussa oman perehdytykseni yhteydessä ja sen seurauksena päätetyt toimenpiteet ovat jo käynnissä, mutta valitettavasti yhteenvedon julkistaminen kesti tähän saakka, eli aivan liian pitkään, toiminnanjohtaja Bruun pahoittelee.

Seuraava kattavampi seurakysely tehdään taas vuoden vaihteen tienoilla.